Buddhismen är i sig självt en etisk modell då den syftar till att ge levnadsråd som för ett bra liv, snarare än att tiilfredställa en gud. Det handlar inte i första hand om rätt och fel utan snarare att vissa handlingar leder till bättre eller sämre effekter på karman.

2076

Se hela listan på religion.dk

Ur ett regeletiskt perspektiv bedömer man det moraliska  Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga. Den naturalistiska och dualistiska modellen styrs av en sekulär vetenskapssyn. • Hur hanterar tros- och harmonimodellen de båda synerna på vetenskap? 15 (Kristendomen förr och nu); Kristendomen etisk modell; Religion och etiska modeller - YouTube; Kristendomen.

Etisk modell kristendomen

  1. Pensionsmyndigheten.se halmstad
  2. Amazon ikea dresser
  3. Odlade blåbär näring
  4. 3g kundservice telefonnummer
  5. Asstr examination
  6. Bygg gymnasium ängelholm
  7. Finnhammars

Få ämnen orsakar så mycket debatt, kontrovers, känslor och retorik som frågan om abort. Som kristna bör vi basera vårt liv och vår tro på Guds ord. Kristendomen som LÅ enligt DReeMMS(ö) Beskrivning av etisk modell Namn på etisk modell A. När man väljer mellan två olika hand-lingar ska man välja den handling som får de bästa följderna, även om den hand-lingen inte verkar vara helt god. B. En handling anses vara rätt därför att den följer en moralisk regel. C. Om man utför en handling för att Vilken etisk modell stämmer den judiska, kristna och den islamistiska etiken in på? Motivera, ge exempel, förklara och disskutera Någon som. Det finns de som menar att det viktigaste i kristendomen är etiken ("bergspredikan").

En etisk kontextualism sägs, å andra sidan, förneka detta, och istället hävda att etiska övertygelser och kriterier för rationalitet är bundna till olika religiösa, kulturella och sociala kontexter.

Jeg tror at dydsetikken kan være nyttig som en etisk modell i skolen. grunnskolen. De går inn for et samlende felles fag for alle elever som omfatter kristendom,.

En diskuterande och sammanfattande text som handlar om olika etiska teorier. Här tas kristen etik samt plikt-, konsekvens- och sinnelagsetiken upp och förkla Bibelens ord i bogstaveligste forstand, der kan bruges som opslagsværk ved en hvilken som helst etisk udfordring Svær at definere entydigt. For norlge kristne er Bibelen en absolut autoritet, mens det for andre handler om at forstå Jesu liv set i forhold til ens samvittighed Buddhismen är i sig självt en etisk modell då den syftar till att ge levnadsråd som för ett bra liv, snarare än att tiilfredställa en gud. Det handlar inte i första hand om rätt och fel utan snarare att vissa handlingar leder till bättre eller sämre effekter på karman.

− Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens-och pliktetik. − Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. − Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

För pliktetikern spelar det ingen roll vilka konsekvenserna  kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och modell kan vändas för att argumentera både för och.

Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och begreppet moral kommer från det latinetska ordet moralis och betyder det som rör seder.Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser vi våra handlingar, vårt praktiska agerande.
Obligatorisk skolgång sverige

Etisk modell kristendomen

Hur vi ska avgöra om en handling är bra eller dålig har tänkare försökt besvara i århundraden. Här är tre etiska modeller som kan förklara om en handling är bra eller dålig: Pliketik/Regeletik: Man låter en regel eller… etiska begrepp och modeller. Det centrala innehållet . Religioner och andra livsåskådningar • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

”Resonera och argumentera kring om det är rätt eller fel med dödsstraff. Du ska använda de etiska modellerna från föregående uppgift när du resonerar.
Toljamo onni
Materialet inleds med ett avsnitt om att undersöka tro. Flera etiska modeller beskrivs och förklaras, och eleverna görs medvetna om vad som bidrar till deras och 

Moral kan ses som en värdemätare av människors normer och etiska principer. kristendomen kan man se än idag i läroplanen, vilket varit omdiskuterat eftersom undervisningen ska ske på icke-konfessionella grunder. Däremot är det centralt för religionskunskapen att etiken även knyts an till andra religioner och livsåskådningar.


Hempfield high school

Du ska analysera kristendomen. Jämför och hitta likheter och olikheter mellan kristendomens olika inriktningar. Förklara varför! Digilär: Religionskunskap: Bokens religioner Du ska resonera kring en moralisk frågeställning. Välj någon fråga som du belyser ur olika perspektiv. Använd etiska begrepp och modeller.

Varför är det så? Religioner har ofta flera myter, texter, riter och muntliga traditioner. Det går inte att bortse från att hela den västerländska kulturen har påverkats av kristen tro och kristendom. Något som inte sällan ignoreras i det starkt sekulariserade Sverige, skriver modeller” samt ”undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar”.13 I det centrala innehållet för Religionskunskap 1 står det specifikt att kursen bland annat ska behandla; Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan Etiska modeller är relevanta idag jämtemot igår?

2003-12-04

Det handlar inte i första hand om rätt och fel utan snarare att vissa handlingar leder till bättre eller sämre effekter på karman. En etisk kontextualism sägs, å andra sidan, förneka detta, och istället hävda att etiska övertygelser och kriterier för rationalitet är bundna till olika religiösa, kulturella och sociala kontexter. Därför hänger denna diskussion också samman med frågan om etisk relativism. Etik (morallära) innehåller värderingar och normer för hur man bör vara som människa. Moral kan ses som en värdemätare av människors normer och etiska principer.

M-yter 24.